Ngọc kê gà Quán Hạnh

Ngọc kê gà Quán Hạnh

Ngọc kê gà Quán Hạnh

LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT06 Yersin, Phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT thachhanh06@gmail.com
Mạng xã hội: LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠT
LẨU GÀ LÁ É - HẠNH ĐÀ LẠTHotline: 0971 075 331
NGỌC KÊ GÀ
  • NGỌC KÊ GÀ
  • Giá: 100.000 vnđ
  • Lượt xem: 204
  • NGỌC KÊ GÀ
  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Thực đơn khác